Z radością i satysfakcją pragniemy poinformować, że przy naszym gimnazjum z inicjatywy nauczycieli powstało

STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA ROZWOJU SZKOŁY  „NASZA DZIEWIĄTKA”.

Zaczynamy naszą działalność z nadzieją, że wśród Państwa znajdziemy sympatyków, którym tak jak nam, leży na sercu dobro naszej szkoły, a co za tym idzie, dobro naszych dzieci. Każda taka osoba może przystąpić do naszego stowarzyszenia, na co nie ukrywamy, liczymy i serdecznie zapraszamy.

Nasze cele to:   

Wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, szerzenie idei integracji i wzmacnianie więzi społeczności lokalnej przez:

- organizowanie zajęć edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych, rewalidacyjnych,  rehabilitacyjno-sportowych,  organizowanie imprez (festyny, wycieczki, kiermasze, zabawy)
- prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, grup wsparcia (dla uczniów, rodziców, pracowników naszej szkoły oraz osób zainteresowanych)
- pozyskiwać fundusze na wzbogacenie bazy dydaktycznej szkoły w nowe, ciekawe pomoce, wyposażenie placówki w sprzęt komputerowy i audiowizualny oraz polepszenie infrastruktury Gimnazjum nr 9 w Zabrzu
- inicjowanie działań na rzecz uczniów zdolnych, ambitnych, systematycznych
- troszczenie się o przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych i wyrównywanie ich szans edukacyjnych
- współpracę z instytucjami, mediami i organizacjami, które mogą popularyzować działalność naszego Stowarzyszenia
Na bieżąco będziemy Państwa informować o aktualnych wydarzeniach i inicjatywach licząc na Państwa zainteresowanie i zaangażowanie.

Nasze dane:       

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Szkoły „Nasza Dziewiątka”
ul. Olchowa 2, 41 -806 Zabrze
e'mail: naszadziewiatka@gmail.com
tel.: +48 509 357 267

KRS: 0000530367
REGON: 360128043
NIP: 648-27-72-542

BANK PKO BP  65 1020 2401 0000 0302 0478 2217

 

PROŚBA O SPONSORING


Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o pomoc, wsparcie finansowe lub rzeczowe naszej działalności. Jej celem jest wzbogacenie bazy dydaktycznej szkoły w nowoczesne pomoce do nauki i pracy oraz wspieranie rozwoju naszych uczniów.
W zamian za sponsoring możemy zaoferować:
- umieszczenie logo/nazwy firmy na materiałach promocyjnych;
- ekspozycję logo/nazwy firmy oraz promocję na oficjalnej stronie internetowej szkoły oraz na szkolnej stronie facebook;
- podziękowanie wygłoszone w trakcie trwania festynu w obecności lokalnych mediów;
- możliwość kolportażu Państwa materiałów promocyjnych wśród uczestników imprezy;
- certyfikat z podziękowaniem.
Z chęcią przedyskutujemy inne Państwa propozycje.

Wierzymy, że Państwa pomoc pozwoli wywołać uśmiech na twarzach naszych podopiecznych, stanowić będzie wkład w rozwój i promocję naszej szkoły w środowisku. Będziemy wdzięczni za wszelką okazaną pomoc.

Zapraszamy do współpracy!

 

Umowy do pobrania

Umowa darowizny
pieniężnej

 

Umowa sponsorska
 jednorazowa

 

Umowa sponsorska
miesięczna