Certyfikat TIK

W roku szkolnym 2013/2014 nasze Gimnazjum uczestniczyło w ogólnopolskim projekcie unijnym pod nazwą "Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego przy wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Projekt był prowadzony przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i Centrum Edukacji Obywatelskiej "Aktywna edukacja".

 Certyfikat jest potwierdzeniem tego, że:

"Gimnazjum nr 9 to szkoła gotowa na TIK, w której dyrektor i nauczyciele wiedzą, jakiego sprzętu potrzebują i jak go będę wykorzystywać w nauczania  i uczeniu się uczniów.