··· Patron   ··· A short history of Zabrze  ··· School  ··· Integrative education

 

 

Dla niewtajemniczonych, czym jest e-Twinning?

e-Twinning to łączenie i współpraca szkół europejskich za pośrednictwem mediów elektronicznych tj. Internetu oraz promowanie szkolenia nauczycieli. Jest to program Unii Europejskiej, który promuje wśród nauczycieli wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), aby wspólnie działać, wymieniać się doświadczeniami, informacjami, wrażeniami i materiałami do pracy. Dla uczniów jest ten program  przede wszystkim motywacją  do nauki języków obcych i poznania innych kultur Europy. Projekt w ramach programu  e-Twinning cechuje się wykorzystaniem narzędzi znajomych i akceptowanych przez uczniów tj. internet, oprogramowanie komputerowe, aparat cyfrowy czy kamera. Językiem projektu jest zawsze jeden z języków obcych nauczanych w szkole, który jest wykorzystywany do komunikacji między szkołami partnerskimi. Nasi uczniowie mogą w sposób naturalny wykorzystywać nabyte umiejętności językowe w celu porozumiewania  się z rówieśnikami. Ponadto temat projektu jest zawsze związany z podstawą programową a realizowany jest metodą znaną naszym uczniów –metodą projektu edukacyjnego.

Polskie szkoły mogą współpracować ze szkołami z  Unii Europejskiej a także spoza niej. 

 

Europejska Odznaka Jakości

Projekt  "Legends and Tales from our Hometowns" otrzymał kolejną nagrodę - Europejską Odznakę Jakości - za wspaniałą pracę uczniów, obecnej klasy IIB i za zaangażowanie naszej szkoły w realizację projektu. Praca całego zespołu oceniona została jako reprezentująca najwyższy europejski poziom. Otrzymany certyfikat zostanie zamieszczony na stronie szkoły, stronie facebook Ponadto nasz projekt będzie pokazany w specjalnym miejscu na Europejskim Portalu: www.etwinning.net. Wszystkim zaangażowanym w realizację projektu jeszcze raz bardzo dziękuję.


Szkolny koordynator projektu
Magdalena Burkat


 

Odznaka jakości dla naszej szkoły

Z przyjemnością ogłaszam, że nasza szkoła uzyskała odznakę jakości od Narodowej Agencji  Programu e-twinning za projekt „Legends and Tales from our Hometowns”. Projekt  realizowany był  w roku szkolnym 2014/15 przez grupę 11 zdolnych i aktywnych uczniów obecnej klasy II B pod  czujnym okiem pani Magdaleny Burkat. Wszystkim uczestnikom projektu gratulujemy a was zapraszamy do obejrzenia efektu końcowego dostępnego na stronie:

http://www.youblisher.com/p/1158532-Legends-and-Tales-from-Our-Hometowns/

 

  Wygrany konkurs na projekt logo 2014/2015